Vormingsmoment voor begeleiders

Een kandidaat-bestuurder die vanaf 1 maart 2024 start met een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’, moet een begeleider hebben die een opleiding van 3 uur heeft gevolgd bij een erkende rijschool of een erkende lesgever. Het vormingsmoment moet u als begeleider minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben en is 10 jaar geldig.

WAT?

Een kandidaat-bestuurder die kiest voor een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ mag 1 of maximaal 2 begeleiders kiezen. Vanaf 1 maart 2024 moeten deze begeleiders een vormingsmoment volgen.

Het vormingsmoment:

  • biedt praktische tips om het leren rijden op een veilige en juiste manier te begeleiden;
  • is geen test van de wegcode, maar een informatiemoment van 3 uur dat u ter plaatse bij de rijschool/lesgever of digitaal kunt volgen.

 

VOOR WIE?

Het vormingsmoment is verplicht voor begeleiders van kandidaat-bestuurders die vanaf 29 februari 2024 een ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36 of M12) aanvragen bij hun stad of gemeente. De oefenperiode start namelijk op de dag na de aanvraag.


Download hier het schema in hoge resolutie   (*.pdf 249kb).

WANNEER?

U moet het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen van uw kandidaat-bestuurder gevolgd hebben. Deze termijn is niet verplicht voor:

  • begeleiders van kandidaat-bestuurders met een rijbewijs M12;
  • begeleiders van kandidaat-bestuurders die hun voorlopig rijbewijs M18 omwisselden naar een voorlopig rijbewijs M36.

Stel, een kandidaat-bestuurder moet, omwille van omstandigheden, wisselen van begeleider:

  • Heeft de kandidaat-bestuurder 1 begeleider? Dan moet ook de nieuwe begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben.
  • Heeft de kandidaat-bestuurder 2 begeleiders? Dan mag de kandidaat-bestuurder het praktijkexamen afleggen als minstens 1 begeleider het vormingsmoment minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd heeft.

 

KOSTPRIJS EN DUUR?

Het vormingsmoment kost 20 euro en duurt 3 uur.

 

10 JAAR GELDIG

Uw deelname aan het vormingsmoment is 10 jaar geldig. Nadat u het vormingsmoment volgde, wordt uw aanwezigheid geregistreerd in de databank van de Vlaamse overheid en krijgt u een begeleidersattest van de rijschool of lesgever. U kan uw deelname ook raadplegen via ‘Mijn Burgerprofiel’.

CONTROLE IN HET EXAMENCENTRUM

Het examencentrum controleert of u het vormingsmoment tijdig gevolgd hebt en of uw deelname nog geldig is. Dat gebeurt op de dag van het praktijkexamen, via de online databank van de Vlaamse overheid.

ALLEEN GELDIG IN VLAANDEREN

Het vormingsmoment in Wallonië is niet hetzelfde als het vormingsmoment in Vlaanderen. Als de begeleider een attest heeft van een vormingsmoment in Wallonië zal dat attest niet geaccepteerd worden. De begeleider moet nog steeds een vormingsmoment volgen in Vlaanderen.


Bovenstaande is gepubliceerd via de website van de Vlaamse Overheid. Nalezen kan u via deze link.

 

Interesse in het volgen van een "Vormingsmoment voor begeleiders", contacteer ons dan vrijblijvend via 050 33 12 20.