Topper A.M.

Rijschool Topper A.M. is een derde generatie familiebedrijf. In 2017 vierden we trots ons 55-jarig bestaan. Samen met een stevig team van professionele rijinstructeurs wordt er gestreefd naar het aanbieden van kwaliteit in onze opleidingen. 
Kwaliteit zowel naar materiaal (lesvoertuigen, leslokalen, oefenterrein, …) als naar dienstverlening toe. 

Ons belangrijkste doelstelling is altijd geweest om ieder van onze leerlingen op te leiden tot defensieve en veilige chauffeurs die zich bewust zijn van de mogelijke gevaren op de weg. 
Met succes! 
Onder onze jongere kandidaten zien wij met trots kinderen (en kleinkinderen) van oud-leerlingen vol vertrouwen hun opleiding starten.

Onze troeven zijn: welopgeleide, gebrevetteerde instructeurs, die jaarlijks bijscholing volgen om zich zo verder te professionaliseren in hun job, een steeds recent wagenpark, het blijven investeren in onze infrastructuur en heel belangrijk: het persoonlijk contact met al onze klanten”