Wanneer gaan we van start en hoe bereik je ons?

Welke veiligheidsmaatregelen neemt Topper A.M.

Er zijn 3 belangrijke pijlers voor de leerlingen en onze medewerkers: Handen reinigen, afstand houden en in de auto een mondmasker.

Er zijn enkele algemene richtlijnen voor onze werking:

  • Er wordt opgeroepen om zo veel mogelijk online in te schrijven en te communiceren
  • Lesgevers, baliemedewerkers gaan voortdurend de handen ontsmetten
  • Er zal een scherm staan voor de baliemedewerkers als er aan het inschrijvingsbureau geen 1,5 meter afstand kan gehouden worden
  • De lesgever en leerling dragen een mondmasker in het lesvoertuig
  • Geen passagiers in het lesvoertuig, met uitzondering van een examinator of een stagiair-lesgever
  • Voertuigen worden na elke les ontsmet op alle raakpunten
  • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet
  • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheids-handschoenen, oortjes, …) moet voorzien worden door de kandidaat


Veiligheidsmaatregelen

Om deze heropstart zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

Meer informatie in het sectorprotocol opleiding & examinering mobiliteit


Hoe correct een mondmasker dragen?  Viroloog Marc Van Ranst licht het toe: