Procedure KMO-Portefeuille

Stap 1: aanvraag van toegang tot de website

Enkel de persoon die gemachtigd is door de onderneming om een subsidieaanvraag in te dienen, kan toegang krijgen tot de website www.kmo-portefeuille.be via de elektronische identiteitskaart (eID) of via een federaal token. Dit kan ook bv. uw boekhouder zijn.

Elektronische identiteitskaart

Voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart heb je een kaartlezer nodig.
Info: http://eid.belgium.be/nl/

Federaal token
Wil de aanvrager liever zijn eID niet gebruiken of beschikt hij over geen eID, dan kan een federaal
token aangevraagd worden.
Info: https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do
Houd ook goed de gebruikersnaam en paswoord bij die u invult tijdens het registratieproces. Het federaal token wordt u een kleine week later per post toegestuurd.

 

Stap 2: uw bedrijf registreren

U dient uw bedrijf te koppelen aan uw identiteit. Eenmaal deze registratie voltooid is zal een login en een paswoord per brief naar de maatschappelijke zetel van uw onderneming gestuurd worden.


Stap 3: een subsidie aanvragen

Opgelet: U kan uw aanvraag reeds indienen vóór de ontvangst van uw factuur.
De aanvraag moet ten laatste ingediend zijn binnen de 14 kalenderdagen na aanvang van de lessen.

 1. Ga naar www.kmo-portefeuille.be en klik op 'Login kmo-portefeuille'
 2. Klik op 'elektronisch identiteitskaart' of 'federaal token' en dan op 'aanmelden'.
 3. Klik op 'aanmelden als onderneming'.
 4. Registratie onderneming: vul de ontbrekende gegevens in en klik op 'bewaar'.
 5. Bevestig de grootte van uw onderneming en klik op 'bevestig'.
 6. Klik op 'Thema's > 'KMO-portefeuille' > 'portefeuille-status' > 'ga verder' > klik hier voor een nieuwe project':
  1. NACE: NACE-code van uw bedrijf (informeer hiervoor bij uw boekhouder)
  2. Pijler= 'opleiding' – Domein: “Algemeen domein”
  3. Dienstverlener erkeningsnummer = DV. O103725
  4. Overeenkomst
   1. Datum inschrijving = datum van uw inschrijving
   2. Bedrag inschrijving (excl. BTW) = het bedrag van de opleiding excl. BTW
   3. Voorzien aantal uren = aantal kandidaten vermenigvuldigen met aantal uren
   4. Aantal kandidaten
   5. Titel project: Categorie rijbewijs
   6. Vakgebied: Transport en logistiek
   7. Namen kandidaten
  5. Projectfiche's: uw subsidie wordt berekend
  6. Bevestiging: de aanvraag wordt bevestigd en u ontvangt een registratienummer
  7. Verklaring op eer

U dient eerst zelf uw aandeel te storten aan Sodexo binnen de 30 kalenderdagen. U ontvangt hiervoor een mail met de betalinggegevens.


Stap 4: betalingen

Van zodra u de factuur ontvangt van Rijschool Topper A.M. dient u via www.kmo-portefeuille.be (projecten in portefeuille) de opdracht te geven om het bedrag exclusief BTW over te maken op de rekening van Rijschool Topper A.M. U opent hiervoor uw elektronische portefeuille zoals u de subsidies aangevraagd heeft, klikt op het project waarvoor de subsidie aangevraagd werd en dan klikt u door op 'betalen'. Het bedrag van de BTW schrijft u over op rekeningnummer BE50 3800 1347 7718 van Rijschool Topper A.M.

 • KMO-portefeuille is een subsidiemaatregel waarbij de Vlaamse overheid subsidies geeft aan ondernemingen die willen investeren in opleiding.
 • KMO-portefeuille is bestemd voor kleine of middelgrote ondernemingen (ook vrije beroepen en eenmanszaken) met vestiging in het Vlaamse Gewest, een aanvaardbare activiteit en een aanvaardbare juridische vorm. Vzw's komen niet in aanmerking.
 • Info via www.kmo-portefeuille.be
 • Deze subsidie kan voor elke bijscholing aangevraagd worden.
 • U dient te beschikken over een computer (de subsidie kan enkel via internet aangevraagd worden) en een werkend emailadres (alle correspondentie verloopt via email).
  Tip: indien u niet goed met de computer overweg kunt of indien u niet beschikt over boekhoudkundige gegevens zoals de startdatum van uw onderneming, de omzet van het afgelopen jaar, … dan laat u het best deze aanvraag uitvoeren door uw boekhouder.
 • Elke subsidieaanvraag moet ten laatste 14 dagen na startdatum van de opleiding zijn ingediend.
 • U kan uw aanvraag reeds indienen vóór de ontvangst van uw factuur.SCHEMA AANVRAAG SUBSIDIES

Schema aanvraag subsidies KMO-Portefeuille