Doelstelling van deze opleiding:

Door het veilig werken met de heftruck, ongevallen voorkomen en daardoor schade/kosten beperken.


Situering van de opleiding:

Een goed opgeleide werknemer zal zich bewust zijn van de gevaren bij het werken met een heftruck en is in staat een veilige werkmethoden te hanteren. 
Zo kan in het bedrijf op een veilige, efficiënte en duurzame manier verder gewerkt worden en wordt de kans op ongevallen of schades tot een minimum herleid.
Daarbij heeft de werkgever de algemene verplichting om zijn werknemers een opleiding te verstrekken om veilig te kunnen werken met de arbeidsmiddelen die hij hen ter beschikking stelt. (artikel 6 van hoofdstuk I van titel VI betreffende arbeidsmiddelen van de codex welzijn op het werk).


Doelgroep:

De cursus is er voor iedereen die werkzaam is of zou moeten zijn met een heftruck. Een specifieke vooropleiding is niet nodig. 


Inhoud:

 • Theorie: 
  overzicht van de Wet, techniek, methodes van transport, onderhoud, veiligheid, …

 • Praktijk: 
  voertuigbeheersing (rijvaardigheid), plaatsen en opnemen van lasten, bepalen van het zwaartepunt, parkeren, …

 • Examen: 
  zowel het theoretisch als het praktisch gedeelte worden aan een examen onderworpen.

Locatie:

In het bedrijf zelf of in ons trainingscenter. 


Duur en werkwijze:

 • voor kandidaten niet in het bezit van een certificaat: minimum 1 dag
 • voor hernieuwing van een certificaat: een halve dag opfrissing.

Het theoretisch gedeelte van de training wordt in groep gegeven en afgesloten met een examen, dit neemt ongeveer 1,5 uur in beslag.
Bij het praktisch gedeelte werken we met een rollenpatroon afhankelijk van het aantal kandidaten, de beschikbaarheid van heftrucks, plaats,…. 
Groepen bestaan uit ten minste 2 en maximum 5 deelnemers per dag.


Inbegrepen:

 • de cursus
 • certificaat en “rijbewijs” heftruckbestuurder. (bij niet slagen voor de examens wordt een bewijs van deelname gegeven)
 

Interesse in de opleiding "Veilig werken met een Heftruck", contacteer ons dan vrijblijvend via 050 33 12 20.