GOCA-RISK Perception Test nr. 1


Het officieel praktijkexamen categorie B wordt in Vlaanderen aangevuld met een risicoperceptietest. De computertest, ontwikkeld door GOCA, zal vanaf 01.06.2017 nagaan of de kandidaat de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld.


Ga terug