Veel gestelde vragen over de vakbekwaamheid

Voor wie?

De vakbekwaamheid is van toepassing op alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer.


Voor wie niet ?

Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs:

 1. voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 2. voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 3. voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 4. voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 5. voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privé-doeleinden;
 6. voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Vanaf wanneer is deze regeling ingegaan?

10 september 2008 voor de buschauffeurs.
10 september 2009 voor de vrachtwagenchauffeurs.


Is de vakbekwaamheid onbeperkt geldig?

Neen, dit is 5 jaar geldig.


Zijn er vrijstellingen om het rijbewijs met vakbekwaamheid te behalen?

Ja, chauffeurs die hun rijbewijs D hebben behaald voor 10/09/2008, hebben automatisch hun vakbekwaamheid voor groep D verworven. Let wel dit rijbewijs met vakbekwaamheid groep D is maar geldig tot 09/09/2015! Ook chauffeurs die hun rijbewijs C hebben behaald voor 10/09/2009, hebben automatisch hun vakbekwaamheid voor groep C verworven. Let wel dit rijbewijs met vakbekwaamheid groep C is maar geldig tot 09/09/2016!

Hoe kan ik mijn vakbekwaamheid verlengen?

Je vakbekwaamheid is maar 5 jaar geldig. Om deze geldigheid te verlengen dient men 35 uur nascholing te volgen in een door het Ministerie erkend nascholingscentrum.


Moet ik voor de nascholing ook examens afleggen?

Nee, enkel de opleiding is verplicht, er zijn hier geen examens aan gekoppeld.

Wat als ik deze 35 uur nascholing niet volgen dus mijn vakbekwaamheid niet verleng?

Voor de houders van een rijbewijs C van voor 10/09/2009 houdt dit in dat je vanaf 10/09/2016 enkel nog privévervoer mag verrichten.  
Voor de houders van een rijbewijs C met vakbekwaamheid behaald na 09/09/2009 houdt dit in dat als je in de loop van de 5 jaar die volgt op de datum van het behalen van je rijbewijs met vakbekwaamheid geen nascholing volgt, je geen beroepsvervoer meer mag verrichten. Dus enkel nog privévervoer.

Voor de houders van een rijbewijs D van voor 10/09/2008 houdt dit in dat je vanaf 10/09/2015 enkel nog privévervoer mag verrichten.  
Voor de houders van een rijbewijs D met vakbekwaamheid behaald na 09/09/2008 houdt dit in dat als je in de loop van de 5 jaar die volgt op de datum van het behalen van je rijbewijs met vakbekwaamheid geen nascholing volgt, je geen beroepsvervoer meer mag verrichten.

Dus enkel nog privévervoer.

Hoe bekom ik dan terug mijn vakbekwaamheid?

Vanaf het ogenblik dat je 35 kredietpunten kan voorleggen laat  je het rijbewijs verlengen en is je vakbekwaamheid opnieuw in orde voor de volgende 5 jaar.
Let wel : deze 35 uur moeten gevolgd worden binnen een periode van 5 jaar.


Kredietpunten?

Voor elk uur opleiding dat er gevolgd wordt in een door het Ministerie erkend opleidingscentrum voor de nascholing van het rijbewijs C of D, krijg je een kredietpunt. De 35 kredietpunten komen overeen met de 35 uur verplichte nascholing.


Hoe kan ik zien dat ik een rijbewijs C met vakbekwaamheid heb?

Op je rijbewijs staat een "communautaire code" 95. Dit wordt bij afgifte van het rijbewijs wordt naast de desbetreffende categorie (C of D) geplaatst. Daarnaast staat dan de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid.


Ik heb zowel een rijbewijs C als D. 
Moet ik nu om de vijf jaar 70 uur nascholing volgen of volstaat 35u? 

Het volstaat om slechts 35 uur nascholing volgt over een periode van 5 jaar. Je kan deze naschoolse vorming naar eigen keuze volgen binnen modules gericht op personenvervoer, goederenvervoer of beide. 


Ik heb een rijbewijs C met vakbekwaamheid en een rijbewijs D zonder vakbekwaamheid. Hoe kan ik mijn vakbekwaamheid voor de bus bekomen?

De bestuurder met een bewijs van vakbekwaamheid geldig voor groep C kan een aanvullend
examen basiskwalificatie voor groep D afleggen, indien hij reeds beschikt over een rijbewijs
dat geldt voor de (sub)categorie D, D1, D+E of D1+E.
Dit bestaande uit:

 1. theoretisch examen basiskwalificatie D
  • theoretische test (50 vragen)
  • gevalsstudies (4)
  • mondelinge test (5 vragen)

 2. praktisch examen basiskwalificatie D
  • rijtest op de openbare weg
  • praktische test basiskwalificatie

Code 95 verlopen?

Indien de code 95 op het rijbewijs is voorlopen mag een chauffeurs zijn werkzaamheden niet meer uitoefenen. Wanneer de chauffeur de nascholing heeft gevolgd en de code 95 op zijn rijbewijs heeft voldoet hij weer aan de regelgeving en mag zijn beroep weer uitoefenen.
Klik hier voor meer info over Code 95!

Ga terug