Veel gestelde vragen over het (voorlopig) rijbewijs BE

Wanneer heb ik een rijbewijs voor de aanhangwagen, rijbewijs B+code96, nodig?

Code 96 heb je nodig als je aan je voertuig, categorie B, een aanhangwagen wenst te bevestigen met een MTM van meer dan 750 kg en het gewicht van het samenstel (MTM trekkend voertuig + MTM aanhangwagen) meer is dan 3500 kg, maar kleiner of gelijk dan 4250kg.


Wanneer heb ik een rijbewijs voor de aanhangwagen, rijbewijs BE, nodig?

Als je aan je voertuig, categorie B, een aanhangwagen wenst te bevestigen met een MTM van meer dan 750 kg EN
ofwel :

  • de MTM van de aanhangwagen is meer dan de ledige massa van het trekkend voertuig 
  • het gewicht van het samenstel (MTM trekkend voertuig + MTM aanhangwagen) is meer dan 4250 kg

Wanneer is mijn rijbewijs BE niet meer voldoende?

Als je aan je voertuig, categorie B, een aanhangwagen wenst te bevestigen met een MTM van meer dan 3500 kg. Vanaf 1/5/2013 heb je een rijbewijs C1E hiervoor nodig Hier mag je dan mee rijden zolang de MTM van het samenstel niet boven de 12000 kg gaat. Houders van een rijbewijs BE van voor 1/5/2013 mogen wel nog met dit samenstel rijden.


Moet ik een praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs BE?

Als je een rijbewijs categorie B behaald hebt voor 01/01/1989 dan bezit je een rijbewijs BE en moet je geen examen afleggen.  Heb je een rijbewijs categorie B van na 31/12/1988, dan moet je een afzonderlijk praktisch examen afleggen om dit rijbewijs BE te behalen.


Moet ik een praktijkexamen afleggen voor het rijbewijs BE?

Als je een rijbewijs categorie B behaald hebt voor 01/01/1989 dan bezit je een rijbewijs BE en moet je geen examen afleggen.  Heb je een rijbewijs categorie B van na 31/12/1988, dan moet je een afzonderlijk praktisch examen afleggen om dit rijbewijs BE te behalen.

Kan ik ook rijden met een voorlopig rijbewijs BE met begeleider?

Ja, dit voorlopig rijbewijs is maximum 12 maanden geldig. Je kan ten vroegste 1 maand na afgifte van het voorlopig rijbewijs het praktische examen afleggen.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider dan voldoen?
  De begeleider moet minimum 24 jaar oud zijn en 6 jaar in het bezit zijn van een rijbewijs categorie BE. 
  Hij mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen en moet voldaan hebben aan de examens en onderzoeken die eventueel krachtens artikel 38 van de wet 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer werden opgelegd.
  Hij mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de afgifte van het voorlopige rijbewijs. 
  Dit verbod is niet van toepassing op de kinderen, pleegkinderen of echtgenoot van de begeleider.
 • Aan welke voorwaarden moet mijn voertuig voldoen?
  Het voertuig moet voorzien zijn van rechtse buitenspiegels zodanig geplaatst dat de bestuurder en de begeleider een voldoende uitzicht hebben op het verkeer van achter en van rechts
   “L” moet duidelijk achteraan op het voertuig bevestigd zijn.
 • Mag ik een passagier meenemen?
  Je mag één persoon/passagier extra meenemen in je voertuig. 
 • Mag ik rijden in het weekend ?
  Als je jonger bent dan 24 dan mag je niet rijden in niet rijden van 22u tot 6u 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen.
 • Nog iets?
  • geen commercieel goederenvervoer verrichten.
  • niet in het buitenland rijden.

Ik ben tweemaal niet geslaagd met mijn begeleider. Wat nu?

Als het voorlopig rijbewijs nog geldig is, moet je 4 uur praktijk volgen in de rijschool en examen afleggen met rijschoolvoertuig.

Mijn voorlopig rijbewijs is niet meer geldig, wat nu?

Om het rijbewijs categorie BE te behalen, moet je 8 uur praktijk volgen in de erkende rijschool en met het rijschoolvoertuig examen afleggen.


Ga terug