Veel gestelde vragen over het (voorlopig) Autorijbewijs

Ik ben geslaagd voor mijn theorie-examen voor de auto. Ik wil rijden met een voorlopig rijbewijs met begeleider.

 • Hoeveel uur praktijk MOET ik volgen?
  In principe moet je geen enkele praktijkles volgen voor je met een begeleider de baan op mag. Echter is het wel sterk aan te raden om een basispakket van +/- 10 uur praktijklessen te nemen om zo een vlotte start in het verkeer te verzekeren. Na deze basis ken je de basisprincipes van het schakelen en het rijden op de openbare weg. Ook de zes manoeuvres die je moet uitvoeren op je praktijkexamen zullen al eens ingeoefend zijn (keren in de straat, in een rechte lijn achteruit rijden, evenwijdig t.o.v. de weg rechts parkeren tussen twee voertuigen, evenwijdig t.o.v. de weg links parkeren tussen twee voertuigen, loodrecht t.o.v. de weg vooruit in een vak parkeren, loodrecht t.o.v. de weg achteruit in een vak parkeren). Je kan altijd extra lessen boeken, telkens per 2 uur, eventueel gespreid in de tijd, zodat we tijdig kunnen bijschaven waar nodig. 

 • Aan welke voorwaarden moet mijn begeleider voldoen?
  • moet minimum 26 jaar oud zijn en ten minste 8 jaar een rijbewijs hebben dat geldig is voor de categorie B (houder van een rijbewijs automatisch mag enkel automatisch begeleiden)
  • mag niet als begeleider vermeld geweest zijn op een ander voorlopig rijbewijs gedurende het voorgaande jaar (behalve voor dezelfde kandidaat). Uitzondering hierop geldt ten aanzien van kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen van de begeleider of van zijn/haar wettelijke partner.
  • mag niet veroordeeld geweest zijn tot een verval van het recht tot sturen
  • mag niet voor zware verkeersmisdrijven veroordeeld geweest zijn gedurende de laatste 3 jaar.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn voertuig voldoen?
  Een tweede achteruitkijkspiegel voor de begeleider moet in het voertuig aanwezig zijn.
  “L” moet duidelijk achteraan op het voertuig bevestigd zijn.

 • Mag ik een passagier meenemen?
  Neen, vanaf 3/2/2014 is het verboden om passagiers mee te nemen.

  Als je rijdt met een voorlopig rijbewijs met begeleiders erop vermeld, dan mogen wel beide begeleiders tegelijk in het voertuig aanwezig zijn.
  Kortom : Personen die niet op het voorlopig rijbewijs vermeld staan, mag je niet meenemen.

 • Mag ik rijden in het weekend ?

  Je mag niet rijden van 22u. tot 6u. 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Wel overdag op zaterdag en zondag, maar niet na 22u 's avonds of voor 6u 's morgens.

 • Nog iets?
  • geen commercieel goederenvervoer verrichten.
  • niet in het buitenland rijden

Ik ben geslaagd voor mijn theorie-examen voor de auto. Ik wil rijden met een voorlopig rijbewijs zonder begeleider. 

 • Hoeveel uur praktijk MOET ik volgen?
  Om alleen (zonder begeleider) te mogen rijden, moet je eerst 20 uur praktijklessen nemen en minimum 18 jaar oud zijn om het voorlopig rijbewijs te kunnen verkrijgen.

 • Aan welke voorwaarden moet mijn voertuig voldoen?
  "L" moet duidelijk achteraan op het voertuig bevestigd zijn.

 • Mag ik een passagier meenemen?
  Met dit voorlopig rijbewijs mag je alleen rijden of vergezeld zijn van een persoon die minstens 8 jaar houder is van een rijbewijs B zonder verval van het recht van sturen tijdens de laatste drie jaar. Passagiers zijn niet toegelaten.

 • Mag ik rijden in het weekend ?
  Je mag niet rijden van 22u. tot 6u. 's anderendaags op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van de wettelijke feestdagen en de wettelijke feestdagen. Wel overdag op zaterdag en zondag, maar niet na 22u 's avonds of voor 6u 's morgens.

 • Nog iets?
  • geen commercieel goederenvervoer verrichten.
  • niet in het buitenland rijden

Kan ik veranderen van type voorlopig rijbewijs?

Je kan tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs éénmaal overstappen van het systeem van 36 maanden naar 18 maanden of omgekeerd, mits je aan de voorwaarden voldoet voor het bekomen van het gewenste voorlopig rijbewijs


Wanneer mag ik mijn praktijkexamen afleggen?

Als je minimum 18 jaar oud bent en ten minste drie maanden houder bent van een voorlopig rijbewijs.


Met welk voertuig moet ik mijn praktijkexamen afleggen?

Kan je zelf beslissen. Ofwel met de eigen wagen en eigen begeleider, ofwel met auto van de rijschool met jouw instructeur van de rijschool.

Ik ben tweemaal niet geslaagd voor mijn praktisch examen, wat nu?

Om het even welk systeem van voorlopig rijbewijs je gekozen hebt, je moet 6 uur praktijk bij een erkende rijschool volgen. Je mag het praktijkexamen daarna terug afleggen met de eigen wagen of met een wagen van de rijschool. Opgelet ! Als je terug tweemaal niet slaagt, moet je opnieuw eerst 6 uur praktijk volgen voor je je kan aanmelden voor het praktisch examen (telkens opnieuw na 2x niet slagen)


Mijn voorlopig rijbewijs is niet meer geldig (vervallen). Wat nu?

Je kan tot 3 jaar na de geldigheidsdatum van het vervallen voorlopig rijbewijs geen nieuw voorlopig rijbewijs meer krijgen.
Dit houdt in dat je ofwel drie jaar wacht en dan een nieuw voorlopig rijbewijs aanvraagt, ofwel volg je 6 uur rijschool en leg je examen af met voertuig van de rijschool.

Vanaf 01.02.2019 kan je eveneens een voorlopig rijbewijs, M12, met begeleider aanvragen.
Om dit voorlopig rijbewijs M12 te kunnen krijgen moeten volgende voorwaarden voldaan zijn:

 • U moet reeds houder zijn geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18 waarvan de geldigheidsduur nog geen 3 jaar verstreken is.
 • U dient eerst 6u praktijkles te volgen bij de rijschool. Deze rijlessen moeten plaatsvinden na de vervaldatum van uw vorig voorlopig rijbewijs
 • Uw theoretisch examen moet nog geldig zijn.
 • 1 of 2 begeleiders moeten worden aangeduid, deze begeleiders moeten eveneens een vormingsmoment gevolgd hebben.

Het voorlopig rijbewijs M12 kunt u slecht 1 keer aanvragen.


Ik wens te leren rijden met een auto met automatische schakeling (automatique) kan dit?

Ja, bij Topper AM beschikken wij ook over een lesvoertuig met automatische schakeling. De procedure voor het behalen van je rijbewijs is hetzelfde als met een handgeschakeld voertuig. Let op : met het definitief rijbewijs "automatisch", mag je niet rijden met een voertuig met handgeschakelde versnellingen.


Ik wens over te schakelen van een rijbewijs "automatisch" naar een "gewoon", handgeschakeld rijbewijs. Hoe kan dit?

Ofwel volg je minimum twee uur praktijk in de autorijschool, gevolgd door een praktisch examen. Ofwel vraag je een voorlopig rijbewijs aan (Model III) . Daarmee moet je minimum één maand, maximum één jaar rijden met begeleider voor je je kan aanmelden voor het praktisch examen.


Ik ben mindervalide, kan ik ook mijn rijbewijs behalen?

Jawel, ...door een aangeboren letsel, een ziekte of een ongeval heb je moeite met het besturen vaardigheid die een invloed heeft op het besturen van een motorvoertuig.
Mits enige aanpassingen aan uw wagen kunt u misschien toch nog zelf autorijden. 
CARA is een instantie die uw rijgeschiktheid bepaalt en advies geeft met betrekking tot nodige verbouwingen aan uw wagen.  Na een gunstig advies van het CARA en de nodige aanpassingen aan de wagen, kunt u met uw wagen lessen volgen bij TOPPER A.M., dus ook als u een voorlopig rijbewijs wenst om alleen te rijden.

Het adres van CARA is : Haachtsesteenweg 1405  1130 Brussel  Tel: (02) 244 15 52
Of via email cara@bivv.be    Website : www.bivv.be


Heb ik een rijbewijs nodig om met een golfkarretje te mogen rijden?

Dit hangt ervan af; er bestaan namelijk twee types van golfkarretjes:

 1. De golfkarretjes zonder typegoedkeuring. 
  Dergelijke golfkarretjes die een autonummerplaat voeren, worden erkend als materieel van speciale constructie en zijn maar tot de openbare weg toegelaten als ze een Proces-Verbaal van Benaming (P.V.B.) hebben, en onder de voorwaarden die in dat P.V.B. zijn vermeld, meer bepaald: - snelheid is beperkt tot 30 km/u en een snelheidsplaat is verplicht; - het voertuig moet beantwoorden aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, inzonderheid aan deze betreffende de verlichting; - slechts toegelaten tot de openbare weg voor het rijden tussen de installaties en de terreinen van de golfclub waartoe zij behoren, en dit binnen een straal van 500 meter. De bestuurders van deze golfkarretjes moeten de verkeersregels naleven die van toepassing zijn op de autobestuurders. 

 2. De golfkarretjes met een Europese of nationale typegoedkeuring als bromfiets klasse A (twee- of driewielig, maximumsnelheid van 25 km/u) of klasse B (twee-, drie- of vierwielig, maximumsnelheid van 45km/u), zonder nummerplaat. 
  De bestuurders van deze voertuigen moeten de verkeersregels naleven die van toepassing zijn op respectievelijk de bromfietsen klasse A en de bromfietsen klasse B. Dit betekent dat een helm verplicht is indien het golfkarretje niet is voorzien van een veiligheidskooi en ook dat de bestuurder in het bezit moet zijn van een rijbewijs B of AM ingeval het een karretje met 4 wielen (bromfiets klasse B) betreft.


Ga terug