Veel gestelde vragen over het Motorrijbewijs

Wanneer heb ik een rijbewijs voor een motorfiets nodig?

Het motorrijbewijs is nodig voor het besturen van tweewielige motorfietsen met een cilinderinhoud groter dan 50 cc, meer dan 4 kW en die sneller rijden dan 45 km/u.

We maken een onderscheid tussen :

 • Het rijbewijs A1 voor voertuigen met een cilinderinhoud van maximum 125 cc en 11 kW of 0,1 kW per kg.
 • Het rijbewijs A2 voor voertuigen met maximum van 35 kW of 0,2 kW per kg.
 • Het rijbewijs A voor voertuigen met onbeperkt vermogen vanaf 35 kW.

Wie zijn rijbewijs categorie B heeft behaald voor 1/1/1989 heeft automatisch ook een rijbewijs voor moto, categorie A.

Wie zijn rijbewijs categorie B heeft behaald na 31/12/1988 maar voor 1/5/2011, die mag na 2 jaar rijden met tweewielige motorvoertuigen waarvoor het rijbewijs categorie A1 nodig is.
Dit wordt op het rijbewijs vermeld met code 372.
Wie zijn rijbewijs categorie B heeft behaald na 30/04/2011, mag enkel rijden met motorvoertuigen waarvoor het rijbewijs categorie A1 nodig is, na het volgen van 4 uur praktijklessen.
Deze rijlessen kan je ten vroegste volgen als je al twee jaar houder bent van rijbewijs categorie B.
Dit wordt dan vermeld op het rijbewijs met code 372.


Welk rijbewijs heb ik nodig voor het besturen van een trike?

Voor het besturen van trikes (driewielige motorfietsen) die niet beantwoorden aan de bepalingen van een bromfiets gelden volgende regels :

 • Heb je een rijbewijs B afgegeven voor 1/5/2013, dan mag je met alle driewielers rijden op Belgisch grondgebied.
 • Heb je een rijbewijs B afgegeven na 30/04/2013, met code 373 (4 uur praktijkles in de rijschool), mag je vanaf de leeftijd van 21 jaar alle driewielers besturen op Belgisch grondgebied.
 • Heb je een rijbewijs B afgegeven na 30/04/2013, ten minste 2 jaar en met code 372 (4 uur praktijkles in de rijschool), mag je op Belgisch grondgebied voertuigen van categorie A1 besturen, en dus ook driewielers met een vermogen van hoogstens 15 kW.

Houders van een rijbewijs A1 mogen driewielers met een maximumvermogen tot 15 kW besturen in België en de andere EU-lidstaten.

Houders van een rijbewijs A mogen driewielers met een vermogen van meer dan 15 kW besturen in België en de andere EU-lidstaten.


Welk rijbewijs heb ik nodig voor het besturen van een quad?

Voor het besturen van een quad of buggy (vierwieler) geldt het volgende :

 • Tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar kan je met een rijbewijs AM met een lichte vierwieler rijden.
 • Daarna mag iedereen met een definitief rijbewijs categorie B (auto) rijden met een lichte vierwieler.

Lichte vierwieler houdt in : lege massa van max. 350 kg, (bij elektrische voertuigen zonder het gewicht van de batterijen te rekenen) , de snelheid van het voertuig moet beperkt zijn tot 45km/u, max. 50 cc of max 4 kW en max 4 kW nominaal continu vermogen voor elektrische voertuigen.

Een rijbewijs B is voldoende om met een vierwieler met motor te rijden.
Dit zijn voertuigen die niet als bromfiets of als auto beschouwd worden en met een lege massa van maximum 400 kg (of 550 kg voor voertuigen die gebruikt worden voor goederenvervoer).  Het netto-maximumvermogen van de motor mag hoogstens 15 kW bedragen.  Bij elektrische voertuigen geldt de massa zonder de batterijen.


Vanaf welke leeftijd kan ik een rijbewijs voor de moto behalen?

Vanaf 17 jaar en 9 maanden mag je een theorie-examen afleggen.
Voor het praktijkexamen gelden volgende minimum leeftijden:
Het rijbewijs A1 kan vanaf 18 jaar behaald worden.
Het rijbewijs A2 kan vanaf 20 jaar behaald worden. 
Het rijbewijs A kan vanaf 24 jaar behaald worden (vanaf 22 jaar als je al 2 jaar je rijbewijs A2 hebt)


Kan ik na slagen voor mijn theorie-examen onmiddellijk op mijn dienst rijbewijzen om een voorlopig rijbewijs voor mijn moto gaan?

Neen. Je bent verplicht om 9 uur rijles te volgen in de rijschool en daarna een praktisch examen manoeuvres af te leggen. Dit examen wordt afgelegd met moto van de rijschool. Als je voor dit examen slaagt, dan pas kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen.

Wat zijn de beperkingen van een voorlopig rijbewijs A1/A2/A?

 • Enkel geldig in België
 • De letter “L” moet achter op de motorfiets aangebracht worden
 • Men mag geen passagier vervoeren
 • Een kandidaat bestuurder jonger dan 24  jaar mag niet rijden op vrijdag, zaterdag en zondag van 22.00 tot 06.00 uur en evenmin op de avond en de vooravond van een wettelijke feestdag van 22.00 tot 06.00 uur.

Hoe snel kan ik een praktijkexamen afleggen als ik rij met een voorlopig rijbewijs categorie A1/A2/A?

Je moet minimum 1 maand in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs voor je je mag aanmelden voor het praktisch examen met je eigen moto. Als je examen wenst af te leggen met moto van de rijschool dan kan het sneller, maar je moet wel eerst nog 3 uur extra rijles volgen.

Kan ik sneller een definitief praktijkexamen afleggen en dus mijn rijbewijs A1/A2/A behalen?

Ja, als je 12 uur praktische lessen volgt in de rijschool, mag je onmiddellijk na deze lessen een praktisch examen afleggen. (Je moet natuurlijk wel al voor het theoretische examen geslaagd zijn)


Ik heb een voorlopig rijbewijs A1/A2/A, maar wens met de rijschool examen af te leggen, moet ik nu nog praktijklessen volgen?

Ja, je moet in totaal 12 uur praktische lessen gevolgd hebben voor je praktijkexamen kan afleggen met de rijschool. Dus nog drie uur rijles zal moeten gevolgd worden (als je nog geen 12 uur rijles hebt gevolgd, rekening houdend met het aantal kw).


Hoelang is mijn voorlopig rijbewijs categorie A1/A2/A geldig?

Maximum 1 jaar.


Ik ben tweemaal niet geslaagd met eigen moto voor het praktijkexamen gedeelte openbare weg. Wat nu ?

Na twee maal niet slagen voor het praktijkexamen met eigen moto, ben je verplicht om 2h praktijkles te volgen bij de rijschool. Vanaf het derde examen ben je verplicht om met motorfiets van de rijschool examen af te leggen.


Mijn voorlopig rijbewijs is vervallen (niet meer geldig) wat nu?

Zonder geldig voorlopig rijbewijs mag je niet meer rijden met de motorfiets.  Wens je alsnog je rijbewijs te behalen, dan ben je verplicht om examen af te leggen met motorfiets van de rijschool.
(eerst nog 3 uur praktijkles volgen).
Er kan een nieuw voorlopig rijbewijs aangevraagd worden, maar dan moet er drie jaar gewacht worden, te rekenen vanaf de einddatum van uw vervallen voorlopig rijbewijs voor er een nieuw kan aangevraagd worden.


Mag ik een passagier meenemen op de moto?

Een passagier meenemen mag je pas als je in het bezit bent van een geldig rijbewijs A1/A2/A. 
(dus niet met een voorlopig rijbewijs).


Opmerking: Vervoeren van jonge kinderen.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen helemaal niet meer vervoerd worden op een tweewielige bromfiets of motorfiets.
Kinderen tussen 3-8 jaar mogen niet meer vervoerd worden op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125cc.
Als kinderen wel mogen vervoerd worden, dan moet dat in een geschikt kinderbeveiligingssysteem.

Hoe zit het met de kleding-eisen voor motobestuurders?

U bent verplicht om : 
 • een goedgekeurde helm te dragen. 
 • hoge schoenen/bottines of laarzen aan te hebben die de enkels bedekken
 • handschoenen of wanten te dragen die de hand bedekken en zoveel mogelijk ook het polsgewricht.
 • kleding waarvan de broek de benen bedekt (lange broek of overall). 
 • de jas moet het bovenlichaam en de armen helemaal bedekken.

Ik heb een motorrijbewijs met beperkt vermogen (max. 25 kW) van voor 1/5/2013. Met welk rijbewijs komt dit overeen na 1/5/2013?

Met het motorrijbewijs A2.

Ik heb een motorrijbewijs met beperkt vermogen (max. 25 kW) van voor 1/5/2013. Hoe kan ik een motorrijbewijs met onbeperkt vermogen bekomen (rijbewijs A) ?

Er zijn drie mogelijkheden:

 • Als je je rijbewijs met beperkt vermogen hebt behaald voor 1/5/2011 dan kan je deze nog tot 30/4/2014 omruilen voor een motorrijbewijs A.
 • Als je je rijbewijs met beperkt vermogen hebt behaald na 30/4/2011, maar voor 1/5/2013 en je bent 2 jaar houder van dit rijbewijs, dan moet je binnen het jaar dit omruilen voor een motorrijbewijs A.
 • Als je na deze data wenst om te schakelen, of niet aan de tweede mogelijkheid voldoet, zal je eerst 4 uur praktijklessen moeten volgen en een praktisch examen A moeten afleggen. Voorwaarde is dan wel dat je minimum 22 jaar oud bent en ten minste 2 jaar houder bent van het rijbewijs A2.Ga terug