Veel gestelde vragen over de overgangsbepalingen Motorrijbewijs

1. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A “beperkt”. Mag ik ook na 30/04/2013 voertuigen van de categorie A besturen met maximum 25 kW? Welk rijbewijs is dit dan, aangezien categorie A “beperkt” niet meer zal bestaan?

Het rijbewijs A “beperkt” wordt gelijkgesteld aan een rijbewijs A2. Dit laat u toe na 30/04/2013 voertuigen van de categorie A2 te besturen met max. 35 kW.


2. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A “beperkt”. Kan ik na 30/04/2013 het praktijkexamen afleggen om een rijbewijs A2 te bekomen?

Ja, onder dekking van een geldig voorlopig rijbewijs. U hoeft bijgevolg geen extra praktijkonderricht te volgen alvorens u het praktijkexamen mag afleggen.


3. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A “onbeperkt”. Kan ik na 30/04/2013 het praktijkexamen afleggen om een rijbewijs A te behalen? 

 Ja, onder dekking van een geldig voorlopig rijbewijs. U hoeft bijgevolg geen extra praktijkonderricht te volgen alvorens u het praktijkexamen mag afleggen.


4. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A2 bekomen na 30/04/2013?

Nee. Het voorlopig rijbewijs A "beperkt" wordt gelijkgesteld aan een voorlopig rijbewijs A2. U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen voor dezelfde categorie na een verloop van 3 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de geldigheid van het vorig voorlopig rijbewijs.


5. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A bekomen na 30/04/2013? 

Nee. Het voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" wordt gelijkgesteld aan een voorlopig rijbewijs A. U kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs bekomen voor dezelfde categorie na een verloop van 3 jaar te rekenen vanaf de einddatum van de geldigheid van het vorig voorlopig rijbewijs.

6. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A bekomen na 30/04/2013? 

Ja, indien u ten minste 24 jaar bent.


7. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A1 bekomen na 30/04/2013? 

Ja, aangezien u reeds de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.

8. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A1 bekomen na 30/04/2013? 

Ja, aangezien u reeds de leeftijd van 18 jaar bereikt hebt.


9. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" afgeleverd voor 01/05/2013, maar deze is niet meer geldig. Kan ik een voorlopig rijbewijs A2 bekomen na 30/04/2013? 

Ja, aangezien u reeds de leeftijd van 20 jaar bereikt hebt.


10. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" afgeleverd voor 01/05/2013. Mag ik na 30/04/2013 het praktijkexamen categorie A2 afleggen op de leeftijd van 18 jaar? 

Ja. Onder dekking van een geldig voorlopig rijbewijs mag u op de leeftijd van 18 jaar, ook na 30/04/2013, het praktijkexamen afleggen. U moet geen 20 jaar zijn voor het praktijkexamen categorie A2 te mogen afleggen.


11. Ik ben niet in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" afgeleverd voor 01/05/2013. Mag ik na 30/04/2013 het praktijkexamen categorie A2 afleggen op de leeftijd van 18 jaar? 

Nee. Indien u niet in het bezit bent van een geldig voorlopig rijbewijs afgeleverd voor 01/05/2013 mag u het praktijkexamen categorie A2 enkel afleggen op de leeftijd van 20 jaar.


12. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" afgeleverd voor 01/05/2013. Mag ik na 30/04/2013 het praktijkexamen categorie A afleggen op de leeftijd van 21 jaar? 

Ja. Onder dekking van een geldig voorlopig rijbewijs mag u op de leeftijd van 21 jaar, ook na 30/04/2013, het praktijkexamen afleggen. U moet geen 24 jaar zijn voor het praktijkexamen categorie A2 te mogen afleggen.


13. Ik ben niet in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "onbeperkt" afgeleverd voor 01/05/2013. Mag ik na 30/04/2013 het praktijkexamen categorie A afleggen op de leeftijd van 21 jaar?

Nee. Indien u niet in het bezit bent van een geldig voorlopig rijbewijs afgeleverd voor 01/05/2013 mag u het praktijkexamen categorie A enkel afleggen op de leeftijd van 24 jaar.


14. Ik heb 8 uur praktijkonderricht gevolgd en ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013. Mag ik het praktijkexamen op privéterrein categorie A2 of A afleggen na 30/04/2013 zonder 9 uur praktijkonderricht te hebben gevolgd? 

Ja. Onder dekking van een geldig voorlopig rijbewijs kan u, ook na 30/04/2013, het praktijkexamen afleggen zonder extra praktijkonderricht te moeten volgen.

15. Ik heb 8 uur praktijkonderricht gevolgd, maar ik ben niet in het bezit van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013. Mag ik het praktijkexamen op privéterrein categorie A2 of A afleggen na 30/04/2013 zonder 9 uur praktijkonderricht te hebben gevolgd? 

Nee. Indien u niet in bezit bent van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013 dient u in totaal 9 uur praktijkonderricht gevolgd te hebben alvorens u het examen op privéterrein mag afleggen (na 30/04/2013). De gevolgde lesuren praktijkonderricht zijn 3 jaar geldig. Indien de 8 uur gevolgde lessen nog geldig zijn dient u niet opnieuw 9 uur praktijkonderricht te volgen, maar wel 1 bijkomend lesuur.

16. Ik heb 8 uur praktijkonderricht gevolgd en ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013 waarvan de geldigheidsduur verstreken is. Mag ik na 30/04/2013 het praktijkexamen op de openbare weg afleggen indien ik 3 bijkomende uren praktijkonderricht gevolgd heb?

Ja, op voorwaarde dat u reeds geslaagd bent voor het examen op privéterrein.

17. Ik heb 8 uur praktijkonderricht gevolgd en ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013 waarvan de geldigheidsduur verstreken is. Ik heb tweemaal het examen op privéterrein afgelegd maar ik was niet geslaagd. Mag ik na 30/04/2013 het volledige praktijkexamen (privéterrein en openbare weg) afleggen nadat ik 4 bijkomende uren praktijkonderricht gevolgd heb? Mogen de 2 uur praktijkonderricht, die ik dien te volgen omdat ik tweemaal niet geslaagd ben, in rekenschap worden gebracht in het totaal van 4 uur praktijkonderricht?

Nee. Om toegelaten te worden dient u het bewijs voor te leggen dat u 2 uur praktijkonderricht hebt gevolgd omdat u tweemaal niet geslaagd bent voor het examen op privéterrein. Om het praktijkexamen op privéterrein vervolgens te mogen afleggen dient u het bewijs voor te leggen dat u 4 bijkomende uren praktijkonderricht hebt gevolgd (1 uur om aan een totaal van 9 uur praktijkonderricht te komen voor het privéterrein + 3 uur voor de openbare weg).

18. Ik heb een voorlopig rijbewijs bekomen vóór 01/05/2013 en ik ben reeds tweemaal niet geslaagd voor het examen op privéterrein. Mag ik mij na 30/04/2013 opnieuw melden voor het examen op privéterrein met mijn voorlopig rijbewijs indien ik 2 bijkomende uren praktijkonderricht heb gevolgd?

Ja

19. Ik heb een voorlopig rijbewijs bekomen vóór 01/05/2013. Ik slaag tweemaal niet voor het examen op de openbare weg vóór 01/05/2013. De geldigheid van mijn voorlopig rijbewijs is ondertussen verlopen. Hoeveel uur rijschool dien ik te volgen alvorens ik het examen op de openbare weg voor een 3e keer na 30/04/2013 mag afleggen?

5 uur. U dient het bewijs voor te leggen dat u 2 uur praktijkonderricht hebt gevolgd omwille van het tweemaal niet slagen voor het examen op de openbare weg en het bewijs dat u 3 bijkomende uren praktijkonderricht hebt gevolgd alvorens u het examen op de openbare weg mag afleggen met het voertuig van de rijschool.

20. Ik heb een voorlopig rijbewijs bekomen vóór 01/05/2013. Ik slaag tweemaal niet voor het examen op de openbare weg vóór 01/05/2013. Mijn voorlopig rijbewijs is nog geldig. Hoeveel uur rijschool dien ik te volgen alvorens ik het examen op de openbare weg voor een 3e keer na 30/04/2013 mag afleggen?

2 uur. U dient het bewijs voor te leggen dat u 2 uur praktijkonderricht hebt gevolgd omwille van het tweemaal niet slagen voor het examen op de openbare weg, maar u dient het examen op de openbare weg af te leggen met het voertuig van de rijschool.

21. Ik heb een voorlopig rijbewijs bekomen vóór 01/05/2013. Ik slaag tweemaal niet voor het examen op privéterrein na 30/04/2013 en ik dien bijgevolg 2 bijkomende uren praktijkonderricht te volgen. Vervolgens slaag ik wederom tweemaal niet voor het examen op privéterrein. Dien ik nog eens 2 bijkomende uren praktijkonderricht te volgen alvorens ik het examen op privéterrein voor een 5e keer mag afleggen?

Ja, na elke 2 mislukkingen dient u 2 uur rijschool gevolgd te hebben.

22. Ik heb een voorlopig rijbewijs bekomen vóór 01/05/2013. Ik slaag tweemaal niet voor het examen op de openbare weg na 30/04/2013 en ik dien bijgevolg 2 bijkomende uren praktijkonderricht te volgen. Vervolgens slaag ik wederom tweemaal niet voor het examen op de openbare weg. Dien ik nog eens 2 bijkomende uren praktijkonderricht te volgen alvorens ik het examen op de openbare weg voor een 5e keer mag afleggen? 

Ja, na elke 2 mislukkingen dient u 2 uur rijschool gevolgd te hebben.

23. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A “beperkt” afgeleverd vóór 01/05/2011. Kan ik, na 2 jaar in het bezit te zijn van dit rijbewijs en nadat ik de leeftijd van 20 jaar bereikt heb, een rijbewijs A bekomen na 30/04/2013 zonder hiervoor examens te hoeven afleggen? 

Ja, maar u heeft hiertoe slechts de mogelijkheid tot en met 30/04/2014. Indien de omwisseling niet heeft plaatsgevonden uiterlijk op 30/04/2013 zult u examens moeten afleggen om een rijbewijs A te bekomen.

24. Ik ben in het bezit van een rijbewijs A “beperkt” afgeleverd na 30/04/2011 en vóór 01/05/2013. Kan ik, na 2 jaar in het bezit te zijn van dit rijbewijs en nadat ik de leeftijd van 20 jaar bereikt heb, een rijbewijs A bekomen na 30/04/2013 zonder hiervoor examens te hoeven afleggen? 

Ja, maar er kan enkel van deze afwijking gebruik worden gemaakt gedurende 3 jaar te rekenen vanaf de datum van de afgifte van het rijbewijs A “beperkt”. Indien de omwisseling niet heeft plaatsgevonden uiterlijk op deze datum zult u examens moeten afleggen om een rijbewijs A te bekomen. Voorbeeld: U behaalt een rijbewijs A “beperkt” op 16/10/2012. U kan een rijbewijs A “beperkt” omwisselen voor een rijbewijs A vanaf 16/10/2014, maar u krijgt hier slechts de tijd voor tot 16/10/2015.

25. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A “beperkt” of “onbeperkt”. Mag ik het praktijkexamen na 30/04/2013 afleggen met mijn eigen voertuig? 

Ja, zowel het examen op privéterrein als het examen op de openbare weg.

26. Ik heb 8 uur praktijkonderricht gevolgd bij een erkende rijschool en ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs afgeleverd vóór 01/05/2013. Mag ik het praktijkexamen op privéterrein na 30/04/2013 afleggen met het voertuig van de rijschool onder dekking van mijn geldig voorlopig rijbewijs? 

Ja, u hoeft hiervoor bovendien geen extra praktijkonderricht te volgen.

27. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A “beperkt” of A “onbeperkt”, afgeleverd vóór 01/05/2013. Ik wil onder dekking van dit geldig voorlopig rijbewijs examen afleggen na 30/04/2013. Aan welke voorwaarden dient het examenvoertuig te voldoen? Aan de huidige voorwaarden, of aan de nieuwe examenvoorwaarden geldig vanaf 01/05/2013? 

Het examenvoertuig dient te voldoen aan de examenvoorwaarden die gelden vanaf 01/05/2013: 
categorie A2: > 20 kW < 35 kW en > 395 cm³ 
categorie A: > 40 kW en > 595 cm3

28. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “beperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A2 en het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A1? 

Ja, aangezien het voertuig van de categorie A1 begrepen is binnen de categorie A2. Na een geslaagd examen, zal u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs A1” krijgen.

29. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “onbeperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A en hierna het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A2? 

 Ja, aangezien het voertuig van de categorie A2 begrepen is binnen de categorie A. Na een geslaagd examen, zal u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs A2” krijgen.

30. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “onbeperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A en hierna het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A1? 

Ja, aangezien het voertuig van de categorie A1 begrepen is binnen de categorie A. Na een geslaagd examen, zal u een formulier “Aanvraag om een rijbewijs A1” krijgen.

31. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “beperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A1 en hierna het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A2? 

Nee

32. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “onbeperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A1 en hierna het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A? 

Nee

33. Mag ik, indien ik houder ben van een voorlopig rijbewijs A “onbeperkt”, na 30/04/2013 het examen op privéterrein afleggen met een voertuig van de categorie A2 en hierna het examen op de openbare weg met een voertuig van de categorie A? 

Nee

34. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A of A “beperkt” afgeleverd vóór 01/05/2013. Ik leg het examen op privéterrein af vóór 01/05/2013, maar ik slaag hier tweemaal niet voor. Mag ik mij na 30/04/2013, onder dekking van mijn nog geldige voorlopig rijbewijs en nadat ik 2 uur praktijkonderricht gevolgd heb omwille van het tweemaal niet slagen voor het examen op privaat terrein, opnieuw aanbieden voor het praktijkexamen op privéterrein met mijn eigen voertuig. 

Ja

35. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A of A “beperkt” afgeleverd vóór 01/05/2013 en ik ben reeds geslaagd voor het examen op privéterrein. Ik leg het examen op de openbare weg af vóór 01/05/2013, maar ik slaag hier tweemaal niet voor. Mag ik mij na 30/04/2013, onder dekking van mijn nog geldige voorlopig en nadat ik 2 uur praktijkonderricht gevolgd heb omwille van het tweemaal niet slagen voor het examen op de openbare weg, opnieuw aanbieden voor het praktijkexamen op de openbare weg met mijn eigen voertuig. 

Nee

 36. Ik ben in het bezit van een voorlopig rijbewijs A "beperkt" of A "onbeperkt" afgeleverd vóór 01/05/2013 en ik wil het examen na 30/04/2013 afleggen. Zal de inhoud van het praktijkexamen er uitzien volgens de oude reglementering? 

Nee. Zowel de inhoud van het praktijkexamen op privéterrein als de inhoud van het praktijkexamen op de openbare weg zullen er uitzien volgens de nieuwe reglementering.

37. Worden mislukkingen voor het praktijkexamen categorie A "beperkt" in rekening gebracht indien ik na 30/04/2013 een rijbewijs A1 wil bekomen? 

Nee, aangezien dit verschillende categorieën zijn.

38. Worden mislukkingen voor het praktijkexamen categorie A "beperkt" in rekening gebracht indien ik na 30/04/2013 een rijbewijs A wil bekomen? 

Nee, aangezien dit verschillende categorieën zijn.

39. Worden mislukkingen voor het praktijkexamen categorie A "onbeperkt" in rekening gebracht indien ik na 30/04/2013 een rijbewijs A1 wil bekomen? 

Nee, aangezien dit verschillende categorieën zijn.

40. Worden mislukkingen voor het praktijkexamen categorie A "onbeperkt" in rekening gebracht indien ik na 30/04/2013 een rijbewijs A2 wil bekomen? 

Nee, aangezien dit verschillende categorieën zijn.Ga terug