Veel gestelde vragen over het Bromfietsrijbewijs

Wanneer heb ik een rijbewijs voor de bromfiets, rijbewijs AM, nodig?

Een rijbewijs AM is vereist voor het besturen van:

  1. een bromfiets klasse B met 2 of 3 wielen, met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cc of 4kW (elektrische motor voor 2 wieler, elektrische motor of andere motoren met inwendige verbranding voor 3 wieler).
  2.  bedraagt en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45 km per uur.


Wie geboren is vóór 15/02/61 mag een bromfiets besturen zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs.
De bromfietsen van klasse A, een bromfiets of scooter van max 50 cc en een maximum-snelheid  van 25 km/u te rijden, heb je geen rijbewijs nodig.


Moet ik theorie- en praktijkexamen afleggen om een rijbewijs AM te behalen?

Normaal gezien wel. Maar wanneer je in het bezit bent van een rijbewijs categorie B (personenwagen) dan heb je automatisch een rijbewijs voor de bromfiets. Dan moet je geen afzonderlijke examens meer afleggen.


Ik heb een voorlopig rijbewijs AM (afgegeven voor 01.05.2013) en die is nog geldig.

Zolang dit rijbewijs nog geldig is, mag je met je bromfiets of scooter blijven rijden (indien je voldoet aan de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs: L achteraan op het voertuig, niet rijden tussen 22 en 6 uur op weekendavonden en op vooravonden en avonden van wettelijke feestdagen, niet in het buitenland rijden, niemand achterop meenemen, …)


Ik heb een voorlopig rijbewijs AM (afgegeven voor 01.05.2013) en die is nog geldig. Ik wens een praktijkexamen af te leggen: wat nu?

Je mag op basis van je (nog geldig) voorlopig rijbewijs zelf met je bromfiets naar het examencentrum rijden, maar je kan pas een praktijkexamen afleggen nadat je eerst 4 uur praktijklessen in een erkende rijschool hebt gevolgd. Je kan het praktijkexamen afleggen met je eigen bromfiets of met bromfiets van de rijschool. Je mag onbeperkt herkansen.


Mijn voorlopig rijbewijs AM is niet meer geldig.

 Zonder geldig voorlopig rijbewijs mag je niet meer op de openbare weg rijden met de bromfiets.

Mijn voorlopig rijbewijs AM is niet meer geldig. Ik wens een praktijkexamen af te leggen : wat nu?

Praktijkexamen kan je pas afleggen nadat je 4 uur praktijklessen hebt gevolgd in een erkende rijschool.
Je kan het praktijkexamen afleggen met je eigen bromfiets of met bromfiets van de rijschool.
Je mag onbeperkt herkansen.


Vanaf welke leeftijd kan ik theorie-examen AM afleggen?

Vanaf 15 jaar en 9 maand.

Welke documenten heb ik bij voor het theoretisch examen AM?

  • Identiteitskaart
  • € 15,00  

Ik ben geslaagd voor mijn theorie-examen AM, wat nu?

Als je geslaagd bent voor het theoretisch examen, dan ben je verplicht om 4 uur praktijkopleiding te volgen in een erkende rijschool. Deze praktijkopleiding kan je volgen vanaf je 16 jaar.


Ik wens praktijkexamen AM af te leggen.

Dit kan vanaf 16 jaar, mits je eerst 4 uur praktijk hebt gevolgd in een erkende rijschool. Daarna mag je praktijkexamen afleggen in een examencentrum naar keuze. Dit kan met eigen bromfiets of met bromfiets van de rijschool. Het aantal herkansingen is onbeperkt.


Ik ben 16 en ik wens een voorlopig rijbewijs AM.

Kan niet. Het voorlopig rijbewijs bestaan niet meer voor de bromfiets. Dit houdt in dat je met een bromfiets klasse B niet mag rijden op de openbare weg zolang je geen definitief rijbewijs AM hebt. Uitzonderingen hierop zijn de houders van een nog geldig voorlopig rijbewijs AM.


Wat zijn de beperkingen van een rijbewijs AM?

  • Enkel geldig in België.
  • Een aanhangwagen mag, maar niet op een 3-wielig voertuig.

Mag ik iemand voeren met mijn brommer/scooter ?

Een passagier voeren mag je pas vanaf 18 jaar EN als je een geldig rijbewijs AM hebt.


Opmerking : Vervoeren van jonge kinderen.

Kinderen jonger dan 3 jaar mogen helemaal niet meer vervoerd worden op een tweewielige bromfiets of motorfiets.
Dit vervoerverbod geldt ook voor de bromfiets klasse A.

Ga terug