De Corona-pauze: vraag en antwoord

De Corona-pauze

Ter bestrijding van het Covid-19 -virus hebben de overheden (federaal en Vlaanderen) een verbod opgelegd aan de rijscholen om theorie- of praktijklessenlessen te organiseren en aan de examencentra verboden om theorie- of praktijkexamens af te nemen. Deze Corona-pauze is ingegaan op 16 maart. De einddatum wordt bepaald door de Nationale Veiligheidsraad, gebaseerd op de adviezen van de experten. Voor ons is de einddatum ook de grote onbekende factor. Naar alle waarschijnlijk worden pas versoepelingen overwogen als de noodmaatregelen hun effect bewijzen.

Enkele antwoorden op mogelijke vragen:

 

De rijlessen

Wat met mijn geplande rijlessen of rijexamen in de periode tijdens de Corona-pauze?

Deze lessen en examens worden als eerste opnieuw ingepland op de vrije plaatsen na de einddatum van de Corona-pauze. We contacteren jou om te checken of de planning voor jou gepast is.


Wat met mijn geplande rijlessen na de Corona-pauze?

De planning van deze rijlessen of het rijexamen wordt zo veel mogelijk behouden. Je wordt verwittigd als er een of enkele lessen een beetje moeten opschuiven. Dit zal mede afhangen van de planning bij de examencentra.
Als er een verlenging komt van de Corona-pauze word je na overleg opnieuw ingepland.


Wat gebeurt er met de theoriecursus waarvoor ik inschreef?

Er worden nieuwe cursussen ingepland, telkens wanneer de Corona-pauze verlengd wordt.
Je zal een voorstel krijgen om deel te nemen aan een van de volgende cursussen.


Wat gebeurt er met de betaling van mijn rijlessen?

De betaling van je rijlessen en examenbegeleiding blijft geldig. Er komen geen extra kosten bij voor verplaatsing of iets anders. De rijlessen worden automatisch opnieuw ingepland.

 

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs

Wat als de geldigheid van mijn theorie-examen verloopt?

Op het ogenblik dat je een voorlopig rijbewijs aanvraagt of dat je een praktijkexamen aflegt mag je theorie-examen niet meer dan 3 jaar geleden succesvol afgelegd zijn.
De regering besliste dat als jouw theorie-examen verloopt binnen de Corona-pauze, dat je dan na het einde van de Corona-pauze 4 maanden extra de tijd krijgt om toch een praktijkexamen af te leggen zonder dat je verplicht bent om opnieuw een theorie-examen af te leggen.

Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs verloopt?

Normaal gezien ben je verplicht om 6 uren rijles te volgen in een erkende rijschool als de geldigheid van je voorlopig rijbewijs verlopen is. Als de einddatum van je voorlopig rijbewijs binnen de Corona-pauze valt ben je gedurende 4 maanden vrijgesteld om deze verplichte 6 uren les te volgen vooraleer je een praktijkexamen aflegt. Je kan dus zelf kiezen of je lessen volgt en hoeveel. Let op: Als je het rijexamen met een erkende rijschool wil afleggen is er een wettelijk verplicht minimum van 2u rijles.
Een verlenging van de geldigheid van je voorlopig rijbewijs voor een nieuwe aanvraag van een ander voorlopig rijbewijs is niet opgenomen in de maatregelen.


Wat als de geldigheidsdatum van mijn voorlopig rijbewijs of theorie-examen net na de Corona-pauze verloopt?

Dan is er voor jou geen verlenging van 4 maanden voorzien. We gaan er van uit dat deze situatie gewoon over het hoofd gezien is en dat er nog een aanpassing komt. We melden dit alleszins.

Een volledig overzicht van de maatregelen: Klik hier

 

Het terugkommmoment

Wat als ik het terugkommoment wou volgen binnen de Corona-pauze?

Als de termijn waarbinnen je het terugkommoment moet volgen (tussen de 6 en 9 maanden na het behalen van je definitief rijbewijs) ook binnen de Corona-pauze valt dan krijg je 4 maanden extra de tijd (na de Corona-pauze) om het terugkommoment zonder boete te volgen.


Wat als ik een aanmaning in de bus kreeg om binnen de 2 maand het terugkommoment te volgen omdat ik te laat was?

Als deze termijn van 2 maanden binnen de Corona-pauze valt dan krijg je na het einde van de Corona-pauze 2 maanden extra de tijd om in te schrijven.

Een volledig overzicht van de maatregelen: Klik hier

 

Het vormingsmoment

Mag ik in het kader van vrije begeleiding als begeleider nog de baan op om iemand te leren rijden?

Iemand leren rijden wordt niet gezien als een essentiële verplaatsing. In een wagen is de vooropgestelde afstand van 1,5 meter onmogelijk te respecteren. We raden dus aan om ook dit uit te stellen om geen risico’s te vermijden.

Maatregelen betreffende vakbekwaamheid, beroepsbekwaamheid en ADRKlik hier

Maatregelen betreffende de autokeuringKlik hier


We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen, maar vragen wel geduld te hebben.

Zorg goed voor elkaar.

Het team van Rijschool Topper A.M.