Info Code 95

Bent u of zijn uw chauffeurs onderworpen aan de vakbekwaamheid (code 95)? Dan moeten u of uw chauffeurs elke 5 jaar minstens 35 uur nascholing volgen om deze vakbekwaamheid te kunnen behouden.

WAT IS DE VERPLICHTE NASCHOLING VOOR BEROEPSCHAUFFEURS EN WAT IS DE BEDOELING ERVAN?

Een Europese richtlijn uit 2003 bepaalt dat alle beroepschauffeurs (voor vracht- en personenvervoer) die in de EU wonen en/of werken, moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. Hiermee wil Europa de verkeersveiligheid verhogen en professionele bestuurders blijvend bewust maken van de steeds veranderende wetgeving en de nieuwste voertuigtechnieken.
Bewuste chauffeurs zorgen voor een efficiënter vlootgebruik, met lagere onderhoudskosten en lager verbruik, kleinere risico's voor verzekeringen en een verhoging van de levensduur en restwaarde van de voertuigen.

WAT HOUDT DE EUROPESE REGELGEVING VOOR DE VAKBEKWAAMHEID CONCREET IN?

Concreet houdt de regelgeving in dat iedere professionele vrachtwagen- en buschauffeur naast het gewone rijbewijs ook een attest van vakbekwaamheid moet kunnen voorleggen, aangeduid met Code 95 op het rijbewijs. Kiest u voor een rijbewijs met vakbekwaamheid cat. C/D, dan maakt deze basiskwalificatie deel uit van de rijopleiding.
Dit attest van vakbekwaamheid moet om de vijf jaar vernieuwd worden. Dit kan door het volgen van 35 uur nascholing (of 5 nascholingen van telkens 7 uur).

MOET IEDERE CHAUFFEUR VOLDOEN AAN DE VAKBEKWAAMHEID?

In principe is de vakbekwaamheid van toepassing voor alle professionele bestuurders van voertuigen bestemd voor goederen- of personenvervoer. De vereiste van vakbekwaamheid is echter niet van toepassing op bestuurders:

 • van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km per uur;
 • van voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde;
 • van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht;
 • van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties;
 • van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden;
 • van voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.

Neem bij twijfel contact op met de medewerkers van Rijscholen Topper A.M.. Beter voorkomen dan genezen...

Wat met chauffeurs die al van voor 10/09/2008 (bus) of 10/09/2009 (vrachtwagen) hun rijbewijs hebben?

Ook zij moeten voldoen aan de vakbekwaamheid. De basiskwalificatie via een rijopleiding is voor hen niet nodig. Wél moeten zij elke vijf jaar net als de nieuwe beroepschauffeurs 35 uur nascholing volgen. Buschauffeurs moeten voor 10 september 2015 hun eerste 35 uur nascholing gevolgd hebben. Voor vrachtwagenchauffeurs is de deadline een jaar later, op 10 september 2016.


Welke modules moet ik volgen ?

De nascholing moet minstens 1 module bevatten over elk van de drie volgende onderwerpen::

 1. Nascholing in rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften
 2. Toepassen van de voorschriften
 3. Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek
Onderwerp Nascholing Eisen voor de cyclus van 35u
Rationeel rijden
 • Eco driving
 • Defensief rijden
 • Landingzekering met praktijkdemo
 • Ladingzekering met simulaties
Minstens 1 nascholing over ecodriving of defensief rijden waarvan minstens 3u zelf aan het stuur
Toepassing van de voorschriften
 • Rij- en rusttijden / digitale tachograaf
 • Opfrissing wegcode/aanrijdingsformulier
Minstens 1 nascholing die behoort tot dit onderwerp
Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek
 • EHBO I : omgaan met noodsituaties
 • EHBO II : gepast handelen
 • Ergonomie
 • Gezonder leven, minder stress
 • Ingrijpen bij brand voor vrachtwagenchauffeurs
 • Klangerichtheid/ Imago van de onderneming
 • Omgaan met agressie
 • Omgaan met criminaliteit en illegale migratie
 • Dodehoekongevallen en manoeuvreerschade
Minstens 1 nascholing die behoort tot dit onderwerp
Vrije modules
 • CMR / Een ongeval, wat nu? / aanrijdingsformulier
Vrij te kiezen wanneer van elk verplicht onderdeel minstens 1 module gevolgd werd